gehoorapparaat bij vrouw op leeftijd met MIDD

Midd diabetes

Als mensen horen: 'Ik heb diabetes' denken zij al gauw aan type 1 of type 2. Dit komt omdat deze vormen van diabetes veel bekender zijn dan de andere vormen van diabetes. De veel zeldzamere varianten zoals Mody diabetes en Midd diabetes zijn een stuk minder bekend. Naast dat je lijdt aan suikerziekte, krijg je ook last van gehoorverlies.

De afkorting Midd staat voor ‘Maternally Inherited Diabetes and Deafness’. Dit betekent 'via de moeder overgedragen diabetes en doofheid'. De aandoening Midd diabetes is dus een erfelijke vorm van diabetes. Zoals de term al duidelijk laat zien, draait het hierbij dus om diabetes én om gehoorverlies. Op den duur zal het kind daarom ook doof worden.

Wat is de oorzaak van Midd diabetes?

Deze vorm van diabetes is erfelijk, deze vorm wordt altijd overgeërfd via de moeder. De oorzaak hiervan is terug te vinden in een verandering (een foutje) in het DNA van de mitochondriën. Dit zijn energiefabriekjes binnen een cel. Hoe ernstig de aandoening zich zal uiten, is afhankelijk van hoeveel foutjes er in het DNA van de mitochondriën zitten.

Overigens blijkt uit cijfers dat zo’n 1% van alle diabetespatiënten last heeft van deze vorm van diabetes. Naar schatting leven er in Nederland zo’n 13.000 mensen met deze erfelijke variant. Denk jij dat je last hebt van deze vorm van diabetes? Dan kan je dit voorleggen aan je specialist en vragen om een genetisch onderzoek om te kijken naar jou DNA.

Wat zijn de klachten bij Midd diabetes?

Bij deze vorm van diabetes zal een patiënt last hebben van meerdere klachten. Het eerste waar je diabetes type Midd aan kunt herkennen, is de doofheid. Vaak begint de achteruitgang van het gehoor al op jongvolwassen leeftijd. Daarnaast kan een Midd diabetespatiënt ook afwijkingen aan het netvlies krijgen, problemen in de nieren en van spierzwakte. In veel gevallen wordt Midd behandeld met insuline, maar in sommige gevallen is alleen behandeling met medicatie ook mogelijk. Wat betreft de doofheid, zal het voor de hand liggen om voor een gehoorapparaat te kiezen tot dit geen zin meer heeft.

bloedsuiker van jong kind met diabetes type 1 wordt gemeten

Diabetes type 1

Altijd al willen weten wat diabetes type 1 precies inhoudt? Of hoe je diabetes type 1 krijgt en waarom? En misschien vraag je je wel af welke behandelingen er allemaal al bestaan voor type 1. Nou, al…

Meisje met mody prikt voor bloedsuiker

MODY

In de wereld van diabetes zijn daarnaast ook meerdere types te onderscheiden. Een van de zeldzame varianten is mody diabetes. Dit is een vorm van diabetes die meestal pas op een latere leeftijd aan…

Vrouw met diabetes insipidus moet vaak plassen en naar de wc

Diabetes insipidus

In tegenstelling tot alle andere varianten heeft diabetes insipidus eigenlijk niets met de alvleesklier te maken. Het heeft namelijk alles te maken met de nieren, hormonen en de waterhuishouding van…